Referenser
Johan Nilsson, Moelven ByggModul AB Torsby 0533-461 52
Anders Johansson, Moelven Byggmodul Sandsjöfors AB 0380-37 57 64
Referenser vid packeriarbeten
BTG Coating Systems AB, Anders Eriksson,
0533-69 10 12
Pulp & Paper Sensors AB, Erik Bergqvist,
0533-428 19


 Kjennhallen
 Takbyte       Villa Rune

Hei !

"Jeg er veldig godt fornøyd med samarbeidet med Säffle Byggkomponenter som har hjulpet meg helt fra idéfasen, via prosjekteringsfasen til utførelsesfasen. Alt. Fungerte godt på byggeplassen, transporten kom når den skulle og vi monterte ca. 250 m2 elementer på en dag. Dette ga meg fordeler med ett raskt tørt og tett bygg, slik at jeg kunne starte innvendige arbeider tidlig. Jeg kjøper gjerne elementer igjen av Säffle, og kan anbefale dem som leverandør." 

övers.

"Jag är väldigt nöjd med samarbetet med Säffle Byggkomponeter, som har hjälpt mig ända från idéfasen,
via projekteringsfasen till uppbyggnadsfasen.

Allt fungerade bra på byggplatsen, transporterna kom när de skulle och vi monterade ca 250 m2 byggelement på en dag.
Ett snabbt, torrt och tätt bygge gav mig fördelar så att jag kunde starta invändigt arbete tidigt.
Jag köper gärna byggelement igen från Säffle Byggkomponenter, och kan rekommendera dem som leverantör."

 VH Rune Scheele  Utbygger /Eier.  

     

 
      

      

      

      


Transport av komponenter